โรงงานขายส่ง ไม้กั้นรถยนต์ ราคาถูก แขนกั้นอัตโนมัติ ไม้กระดกไฟฟ้า
Google Map API 3 - 01 
Lat :13.722329855639522 Lon :100.55043794841777